شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

آفتاب!

+ *رهبر انقلاب*، صبح امروز در مراسم دانش‌آموختگي دانشجويان دانشگاه امام حسين(ع) *جوانان عزيز!* آينده براي شماست؛ شماييد که بايد اين تاريخ را با عزتش نگه داري. *خرمشهرها در پيش است؛* نه در ميدان جنگ نظامي، در ميداني که از جنگ نظامي سخت‌تر است؛ البته ويراني‌هاي جنگ نظامي را ندارد، بالعکس آباداني به دنبال دارد اما سختي‌اش بيشتر است.3/3/95
آفتاب!
امروز براي نظام اسلامي،*جنگ نظامي*، احتمال ضعيفي است. لکن *جهاد باقي است*. در بين جهادها جهادي وجود دارد که خداوند آن را *«جهاد کبير» *نام نهاده: «و جاهدهم به جهاداً کبيراً». جهاد کبير يعني *تبعيت نکردن از دشمني که با او در ميدان مبارزه قرار گرفته‌ايم*؛ تبعيت نکردن از دشمن در *ميدان اقتصاد*، *سياست*،* فرهنگ و هنر*، جهاد کبير است.
آفتاب!
اين عدم تبعيت آن‌قدر مهم است که خدا مرتباً پيغمبر را نسبت به آن توجه مي‌دهد. 95/3/3
چراغ جادو
آفتاب!
رتبه 0
0 برگزیده
54 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آفتاب! عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top